ENTREPRENÖRSKAP SOM GIG-ARBETARE

Home >> Courses >> ENTREPRENÖRSKAP SOM GIG-ARBETARE

Att bli entreprenör genom att utnyttja dina talanger i den snabba gig-ekonomin kräver mer än bara tekniska färdigheter inom ditt område. Den här modulen ger dig de viktiga kunskaper, tankesätt och förmågor som behövs för att inte bara utmärka dig som oberoende arbetstagare, utan också för att bygga, leda och växa framgångsrika frilans- eller kontraktsbaserade företag.

Att bli entreprenör genom att utnyttja dina talanger i den snabba gig-ekonomin kräver mer än bara tekniska färdigheter inom ditt område. Den här modulen ger dig de viktiga kunskaper, tankesätt och förmågor som behövs för att inte bara utmärka dig som oberoende arbetstagare, utan också för att bygga, leda och växa framgångsrika frilans- eller kontraktsbaserade företag.

När du är klar har du skaffat dig praktiska entreprenörskunskaper som gör att du kan utnyttja dina talanger, hantera arbetsflöden, leda kraftfulla team och i slutändan maximera lönsamheten och kontrollen över ditt yrkesmässiga oberoende i gig-branschen.

Entrepreneurial Skills
Entreprenöriella färdigheter
 
Decision Making and Risk Management
Beslutsfattande och entreprenörskap
 
Decision Making and Risk Management
Hantering av finanser
 

What You'll Learn

  • 1 Beslutsfattande och riskhantering
  • 2 Entreprenöriella färdigheter
  • 3 Ekonomisk förvaltning