PROJEKTLEDNING

Home >> Courses >> Project Management

Gig-ekonomin är flexibel och snabbfotad. I takt med att arbetets karaktär ständigt förändras får yrkesverksamma allt oftare arbeta med projektbaserade uppgifter.

Att förstå grunderna i projektbaserat tänkande och projektledning blir avgörande för att lyckas i en sådan miljö. Denna modul kommer att utforska viktiga element, inklusive att definiera projektets omfattning, sätta realistiska mål och tidsramar, fördela resurser effektivt och implementera effektiva kommunikationsstrategier.

Dessutom kommer modulen att fördjupa sig i projektbaserat tänkande och uppmuntra deltagarna att närma sig sitt arbete med ett strukturerat och målinriktat perspektiv. Detta innebär att utveckla färdigheter inom problemlösning, kritiskt tänkande och anpassningsförmåga - vilket är avgörande för att hantera de utmaningar som finns i gig-baserade projekt.

Förutom principer för projektledning kommer modulen att betona de tekniska färdigheter som är nödvändiga för distansarbetare. Eftersom arbetskraften blir alltmer decentraliserad är kunskaper i verktyg för virtuellt samarbete, projektspårning, kommunikation och cybersäkerhet inte förhandlingsbara.

Oavsett om du är en erfaren gig-arbetare eller utforskar möjligheterna med frilansande, syftar denna modul till att ge dig de färdigheter och insikter som behövs för att utmärka dig i en projektcentrerad, teknikdriven gig-ekonomi.

Intro to Project Management
Introduktion till projektledning
 
Digital Skills for Remote Work
Digital kompetens för distansarbete
 

What You'll Learn

  • 1 Principer för projektledning
  • 2 Digital kompetens för distansarbete