Marknadskommunikation

Gig-ekonomins framväxt har förändrat hur individer förhåller sig till anställning. Giggers, personer som anammar kortsiktiga, flexibla och projektbaserade arbetsarrangemang, håller på att bli ett betydande segment inom arbetskraften. Eftersom denna trend fortsätter att omforma traditionella jobbstrukturer måste giggare inse den avgörande roll som modern marknadsföring spelar för deras yrkesmässiga framgång.

Syftet med denna enhet är att ge giggare de kunskaper och färdigheter som behövs för att utmärka sig inom modern marknadsföring och kundkontakter. I detta sammanhang sträcker sig modern marknadsföring bortom traditionell reklam, med fokus på att bygga relationer och få kontakt med potentiella kunder. I slutet av denna enhet kommer eleverna att ha verktygen för att bemästra kundengagemang, använda digitala plattformar för marknadsföring och använda innovativa strategier för att främja produktiva kundrelationer.

Inlärningsmål

 • Principerna för relationsmarknadsföring och dess roll för att skapa varaktiga kundrelationer.
 • Betydelsen av brand storytelling för att skapa relaterbara varumärkesidentiteter och emotionell resonans..
 • Strategier för innehållsmarknadsföring och deras effektivitet när det gäller att engagera och informera målgrupper.
 • Tekniker för engagemang i sociala medier för att främja direkt interaktion och samhällsbyggande.
 • Kundsegmentering och dess inverkan på skräddarsydda marknadsföringsstrategier.

Modern marknadsföring

För att vara framgångsrika i affärer går företag bortom traditionella marknadsföringsmetoder och anammar innovativa strategier som fokuserar på att skapa varaktiga kontakter med sina kunder. Relationsmarknadsföring innebär att man odlar långsiktiga kundrelationer som bygger på förtroende och effektiv kommunikation. Brand Storytelling, å andra sidan, skapar berättelser som ger liv åt varumärken och skapar känslomässiga band med publiken som sträcker sig längre än bara transaktioner. Dessa sammanflätade metoder gör att varumärken blir autentiska och relaterbara, vilket främjar varaktigt engagemang och lojalitet.

Relationsmarknadsföring betonar vikten av att vårda långsiktiga relationer med kunderna. Den bygger på förtroende, kommunikation och ömsesidig förståelse.

Paradigmskiftet: Från transaktioner till relationer
Personlig anpassning

Har du någonsin stött på en e-postkampanj eller en onlineannons som kändes som om den var skapad bara för dig? Kanske var det ett erbjudande på de där sneakersen du älskar, eller ett specialpris på en bok som du har haft ögonen på. Det är troligt att du har blivit utvald som mottagare av ett personligt marknadsföringsinitiativ.

Personaliserad marknadsföring är som att ha en konversation som är skräddarsydd just för dig. I dagens marknadsföringsvärld handlar det om att förstå vad du gillar och leverera innehåll, produkter och upplevelser som matchar dina preferenser. Detta tillvägagångssätt använder smart dataanalys för att skapa interaktioner som känns som en chatt mellan två personer, vilket gör att du verkligen känner dig sedd och uppskattad. Det handlar inte bara om att sälja – det handlar om att bygga en verklig koppling mellan varumärken och människor.

Customer Engagement

Customer engagement refers to the strategic process of establishing and maintaining meaningful interactions between a brand and its customers. It involves creating experiences and interactions that foster a sense of connection, loyalty, and emotional investment.

Effektivt kundengagemang uppnås genom olika kanaler som sociala medier, e-postmarknadsföring, personligt innehåll, interaktiva webbplatser och enastående kundservice. Genom att aktivt lyssna på kundernas feedback, ta itu med deras problem och skräddarsy erbjudanden efter deras preferenser kan företag bygga upp en lojal kundbas. Detta är avgörande eftersom engagerade kunder är mer benägna att göra upprepade köp, förespråka varumärket och ge värdefulla insikter för förbättringar. I slutändan leder ett starkt kundengagemang inte bara till ökade intäkter utan hjälper också till att bygga upp en positiv varumärkesimage och långvariga relationer i dagens konkurrensutsatta marknadslandskap.

Brand Storytelling

Brand storytelling is a powerful marketing strategy that goes beyond the traditional approach of selling products or services. It involves crafting a narrative that resonates with the target audience, conveying the brand’s values, mission, and identity in a compelling and relatable way. By tapping into emotions, experiences, and human connections, brand storytelling transforms a brand from a mere entity into a relatable and memorable character in the consumer’s journey.

Effektiv innehållsmarknadsföring handlar om att behärska konsten att berätta historier. Fakta berättar, men berättelser säljer.

Bryan Eisenberg, Online Marketing Thought Leader, Author, Speaker

Effektivt kundengagemang uppnås genom olika kanaler som sociala medier, e-postmarknadsföring, personligt innehåll, interaktiva webbplatser och enastående kundservice. Genom att aktivt lyssna på kundernas feedback, ta itu med deras problem och skräddarsy erbjudanden efter deras preferenser kan företag bygga upp en lojal kundbas. Detta är avgörande eftersom engagerade kunder är mer benägna att göra upprepade köp, förespråka varumärket och ge värdefulla insikter för förbättringar. I slutändan leder ett starkt kundengagemang inte bara till ökade intäkter utan hjälper också till att bygga upp en positiv varumärkesimage och långvariga relationer i dagens konkurrensutsatta marknadslandskap.

Kärnan i varumärkesberättande är förmågan att skapa en narrativ båge som engagerar och fängslar publiken. Denna båge innebär vanligtvis att introducera varumärkets bakgrund, belysa dess utmaningar och triumfer och visa hur varumärket har en positiv inverkan på kundernas liv eller världen. Genom dessa berättelser skapar konsumenterna ett djupare känslomässigt band till varumärket, vilket leder till ökad varumärkeslojalitet och engagemang.

Storytelling kan vara ett mycket effektivt sätt att kommunicera ditt budskap, bygga upp din varumärkesidentitet och få kontakt med din publik. Här är några tips för att skapa en övertygande berättelse för ditt varumärke:

 1. Börja med ditt varumärkes kärnvärden och uppdrag. Vad står ditt varumärke för och vad är dess syfte? Detta hjälper dig att lägga grunden för din berättelse.
 2. Bestäm din målgrupp. Vem försöker du nå med ditt budskap och vilka är deras intressen och problem? Detta hjälper dig att skräddarsy din berättelse så att den passar din målgrupp.
 3. Använd känslor för att skapa en koppling. Människor minns hur de känner sig, så försök att framkalla en känslomässig reaktion med din berättelse. Oavsett om det handlar om glädje, spänning eller empati kan känslor hjälpa till att skapa en koppling mellan ditt varumärke och din publik.
 4. Håll det enkelt och fokuserat. Din berättelse ska ha en tydlig början, mitt och slut, och den ska vara lätt för din publik att följa. Försök inte att klämma in för mycket information i din berättelse – fokusera istället på en eller två viktiga punkter som du vill kommunicera.
 5. Var autentisk. Din berättelse ska vara sann mot ditt varumärke och dina värderingar – försök inte att hitta på en berättelse som inte har någon verklighetsförankring. Autenticitet är nyckeln till att bygga förtroende hos din publik.
 6. Känslomässigt engagerande innehåll: Skapa berättelser som väcker känslomässig genklang hos publiken.
 7. Konsekvent röst: Upprätthålla en konsekvent varumärkeston i alla kommunikationskanaler.

Omvälvande varumärkesupplevelser

Varumärken fokuserar idag alltmer på att skapa uppslukande upplevelser som går utöver traditionella marknadsföringsmetoder. En av de mest effektiva strategierna inom detta område är upplevelsemarknadsföring, som handlar om att utforma minnesvärda och interaktiva möten som på djupet engagerar kunderna med varumärket. Dessa upplevelser går utöver passiv konsumtion genom att bjuda in individer att aktivt delta och främja känslomässiga band som leder till långvarig varumärkeslojalitet. Oavsett om det handlar om ett popup-event, en live-demonstration eller en unik praktisk aktivitet, syftar erfarenhetsbaserad marknadsföring till att lämna ett outplånligt spår hos publiken, vilket gör varumärket mer relaterbart och oförglömligt.

Den tekniska utvecklingen har ytterligare förstärkt upplevelsen av varumärket, med Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) i centrum. AR blandar sömlöst digitala element i den fysiska världen och förbättrar upplevelser i verkliga livet med digitala överlägg. Med den här tekniken kan varumärken erbjuda interaktiva produktdemonstrationer, uppslukande berättelser och personliga upplevelser som fängslar kunderna på nya och spännande sätt. VR, å andra sidan, förflyttar användarna till helt virtuella miljöer där de kan utforska och interagera med produkter eller scenarier som om de vore fysiskt närvarande. Varumärken kan utnyttja VR för att skapa simulerade upplevelser, genomföra virtuella rundturer och skapa en känsla av samhörighet som överskrider geografiska gränser.

Datadrivna insikter och förståelse för målgruppen

Genom att dela in kunderna i olika segment baserat på demografi, beteenden och preferenser kan marknadsförare få en djupare förståelse för sin målgrupp och skräddarsy sina insatser mer exakt. Denna segmentering gör det möjligt att skapa riktade kampanjer, där marknadsföringsbudskap anpassas för att resonera med de unika egenskaperna hos varje segment. Detta tillvägagångssätt förbättrar inte bara engagemanget utan ökar också sannolikheten för konverteringar, eftersom kunderna får innehåll som överensstämmer med deras specifika behov och intressen.

En annan viktig aspekt av datadriven marknadsföring är Marketing Automation. Denna strategi innebär att man utnyttjar teknik för att automatisera repetitiva uppgifter och leverera relevant innehåll i rätt tid till kunderna. Lead Nurturing, som är en viktig del av Marketing Automation, innebär att man guidar potentiella kunder genom kundresan med hjälp av automatiserade e-postmeddelanden och interaktioner. Detta effektiviserar processen för att odla relationer och säkerställer att potentiella kunder får rätt information vid rätt tidpunkt, vilket i slutändan ökar chanserna för konvertering.

Moreover, Marketing Automation offers the advantage of Data Analysis, wherein insights are gathered from customer interactions and behaviours. This data-driven approach enables marketers to refine their strategies continuously, adapting to changing customer preferences and trends.

Genom att analysera data kan marknadsförare få insikter om vilka strategier som fungerar, vilka segment som reagerar mest positivt och var justeringar behövs, och därigenom optimera den övergripande effektiviteten i sina marknadsföringsinsatser.

Kommunikationsstrategier för den digitala tidsåldern

Vi lever och andas i en tid av digital transformation där kommunikationsstrategierna har utvecklats för att möta preferenser och beteenden i dagens sammankopplade värld. Content Marketing har vuxit fram som en hörnsten, där varumärken skapar och distribuerar relevant och meningsfullt innehåll för att fängsla och engagera sina målgrupper. Samtidigt har engagemang i sociala medier hamnat i centrum och erbjuder en direkt väg för interaktion i realtid och skapandet av livfulla, engagerade samhällen. Dessa strategier utnyttjar kraften i teknik och uppkoppling och främjar en djupare koppling mellan varumärken och deras publik i ett alltmer sammankopplat landskap.

Leverera värdefullt och relevant innehåll för att attrahera och engagera målgrupper

SEO-optimering har blivit avgörande för att stärka ett varumärkes närvaro på nätet. Genom att skickligt navigera i sökmotorernas algoritmer kan varumärken komma högre upp i sökresultaten, vilket ökar deras synlighet och tillgänglighet för potentiella kunder. Samtidigt får begreppet Thought Leadership betydelse när varumärken strävar efter att etablera sig som inte bara deltagare, utan auktoritativa röster inom sin bransch. Detta innebär att man delar med sig av värdefulla insikter, innovativa idéer och framsynthet som positionerar varumärket som en pålitlig källa till expertis, vilket i slutändan ökar dess trovärdighet och inflytande i det konkurrensutsatta marknadslandskapet.

Hubspots undersökning visade att mobila enheter står för hälften av världens webbplatstrafik. Den visade också att 71 % av marknadsförarna använder strategiska nyckelord i sin SEO-taktik. Medan 64 % anser att SEO är en effektiv investering är det bara 25 % av företagen som använder mobiloptimering som sin huvudsakliga marknadsföringsstrategi.

Social Media Engagement har utvecklats till en viktig strategi som gör det möjligt för varumärken att skapa meningsfulla kontakter med sin målgrupp och samtidigt odla en blomstrande online-community. I grunden ligger två viktiga element: Autenticitet och konversationsmarknadsföring.

Innehållsstrategi

Innehållsstrategi är en omfattande plan som beskriver hur innehåll skapas, distribueras och hanteras för att uppnå specifika mål. Det handlar om att utveckla ett strukturerat tillvägagångssätt för att skapa och leverera innehåll som når fram till en målgrupp. Innehållsstrategi spelar en avgörande roll för att etablera ett varumärkes närvaro på nätet, engagera målgruppen och driva önskade åtgärder, till exempel leadgenerering, vilket innebär att få data relaterade till potentiella kunder eller konvertering, vilket innebär att nå ut till dessa kunder och övertyga dem om att göra affärer med dig.

En bra innehållsstrategi säkerställer att innehåll inte bara produceras för sakens skull, utan med ett tydligt syfte och en förståelse för hur det passar in i de större marknadsföringsmålen. Genom att definiera typen av innehåll, dess distributionskanaler och de budskap som överensstämmer med varumärkets identitet och målgruppens behov, hjälper innehållsstrategin marknadsförare att skapa meningsfulla kontakter, bygga förtroende och driva resultat i ett mycket konkurrensutsatt online-landskap.

Hur man attraherar och engagerar kunder

Här är sju strategier för att attrahera och engagera potentiella kunder med hjälp av sociala medier och digitala marknadsföringsverktyg och plattformar:

Riktad reklam

Utilise the detailed audience targeting options available on platforms like Facebook and Instagram to display ads specifically to your ideal client demographics. This ensures that your content reaches those most likely to be interested in your products or services.

Marknadsföring av innehåll

Utveckla och dela högkvalitativt, informativt innehåll som tar upp dina potentiella kunders problem och intressen. Detta kan inkludera blogginlägg, videor, infografik och mycket mer. Genom att tillhandahålla värde kan du etablera dig som en auktoritet i din bransch och bygga förtroende hos din publik.

Engagemang och interaktion

Engagera dig aktivt i din publik genom att svara på kommentarer, meddelanden och inlägg. Visa att du är lyhörd och villig att ta itu med deras frågor och funderingar. Denna interaktion bygger upp en känsla av gemenskap och förtroende kring ditt varumärke.

E-postmarknadsföring

Skapa en e-postmarknadsföringskampanj för att vårda leads och hålla kontakten med potentiella kunder. Dela med dig av värdefullt innehåll, kampanjer och uppdateringar för att hålla ditt varumärke i fokus.

Samarbeten med influencers

Samarbeta med influencers eller branschexperter för att nå ut till en bredare publik. Influencers kan hjälpa till att marknadsföra dina produkter eller tjänster till sina följare, vilket ökar din trovärdighet och breddar din räckvidd.

Webbseminarier och direktsända sessioner

Host webinars, live Q&A sessions, or workshops on platforms like Zoom, YouTube, or Facebook Live. These events provide a direct and interactive way to engage with prospects, showcase your expertise, and answer their questions in real-time.

Användargenererat innehåll

Uppmuntra dina nuvarande klienter eller kunder att skapa innehåll som är relaterat till dina produkter eller tjänster. Dela deras recensioner, vittnesmål eller användargenererat innehåll på dina sociala mediekanaler för att visa andras positiva erfarenheter och bygga upp sociala bevis.

Användargenererat innehåll

Här är en titt på de tio största sociala medieplattformarna som marknadsförare använder för att engagera sina kunder:

Facebook

En omfattande plattform för sociala nätverk där användare får kontakt med vänner, familj och bekanta, delar uppdateringar, foton och videor och interagerar genom inlägg, kommentarer och meddelanden.

YouTube

En plattform för videodelning där användare laddar upp, tittar på och engagerar sig i ett brett utbud av videor, från underhållning och utbildningsinnehåll till vloggar och handledning.

WhatsApp

En meddelandeapp som gör det möjligt för användare att skicka sms, ringa röst- och videosamtal och dela multimediainnehåll, känd för sin end-to-end-kryptering och sitt användarvänliga gränssnitt.

Facebook Messenger

En fristående meddelandeapp från Facebook som gör det möjligt för användare att chatta med vänner och kontakter från Facebook, skicka multimedia och till och med ringa röst- och videosamtal.

Instagram

En visuellt inriktad plattform som fokuserar på att dela foton och korta videor, med funktioner som Stories och Reels för kortvarigt och kreativt innehåll.

WeChat

A versatile Chinese messaging app that combines messaging, social networking, mobile payments, and more.

TikTok

En videoplattform för korta videor som gör det möjligt för användare att skapa, dela och upptäcka engagerande och underhållande videor till musik, vilket främjar en global gemenskap av kreatörer.

Snapchat

Known for its disappearing photo and video messages (Snaps), Snapchat offers multimedia sharing, augmented reality filters, and Stories that capture moments in a visual diary.

X(formerly Twitter)

En plattform för mikrobloggar där användarna delar korta meddelanden, så kallade tweets, vilket främjar realtidskonversationer om olika ämnen och gör det möjligt för användarna att följa andra för att hålla sig uppdaterade.

LinkedIn

A professional networking platform designed for career-related connections, where users create profiles, share work achievements, connect with colleagues, and discover job opportunities.

Mätning av framgång och optimering

I den snabba världen av digital marknadsföring mäts framgång inte bara av kreativa idéer och övertygande kampanjer utan också av konkreta data och mätbara resultat.

Key Performance Indicators (KPI:er) är kvantifierbara mått som gör det möjligt för marknadsförare att mäta hur effektiva deras insatser är. Dessa mått erbjuder ett konkret sätt att bedöma olika aspekter av en kampanjs resultat, allt från kundengagemang till konverteringsfrekvens. En viktig KPI är konverteringsgraden, som visar hur många procent av besökarna som vidtar en önskad åtgärd, t.ex. gör ett köp eller registrerar sig för ett nyhetsbrev. Detta mått ger värdefulla insikter om hur effektiv en kampanj är när det gäller att driva konkreta resultat.

En annan viktig KPI är Customer Lifetime Value (CLTV), som beräknar den nettovinst som tillskrivs en kund under hela deras engagemang med varumärket. Detta mått hjälper till att förstå den långsiktiga effekten av marknadsföringsinsatser och den potentiella avkastningen på investeringar från att förvärva och behålla kunder.

Som stöd för mätningen av KPI:er finns Marketing Analytics, en metod som innebär att man analyserar data för att få insikter om kundbeteende och förfina marknadsföringsstrategier. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för marknadsförare att fatta välgrundade beslut och optimera sina insatser för maximal effekt. Datavisualisering spelar en avgörande roll i denna process, eftersom den omvandlar komplexa datauppsättningar till visuellt begripliga representationer som diagram och grafer. Dessa visualiseringar gör det möjligt för marknadsförare att snabbt förstå trender och mönster, vilket gör det lättare att identifiera områden som kräver uppmärksamhet eller förbättring. Dessutom är A/B-testning en kraftfull teknik inom marknadsanalys, där olika versioner av en kampanj testas för att fastställa det mest effektiva tillvägagångssättet. Genom att systematiskt experimentera med variationer i budskap, design eller strategier kan marknadsförare fastställa vilka alternativ som ger bäst resultat, vilket leder till mer informerat beslutsfattande och kontinuerlig optimering.

Scenarier

Briefing om webbplatsen för innehållsförfattare

Sarah, en innehållsförfattare, träffar Mark, hennes kund, för att diskutera innehållet för Marks kommande e-handelswebbplats. Mark ska lansera en plattform för handgjorda smycken och vill att webbplatsens innehåll ska betona det unika och kvalitativa i deras produkter. Han förmedlar vikten av en varm, vänlig och informativ ton som återspeglar varumärkets uppdrag, som kretsar kring att hylla individualitet och hantverk.

Mark beskriver vilka typer av innehåll han behöver för webbplatsen, inklusive produktbeskrivningar som lyfter fram de material som används och historierna bakom varje smycke, en blogg för att dela med sig av hantverkarnas berättelser, tips om smyckeskötsel och de senaste trenderna, samt en om-sida som berättar om varumärkets resa. Målgruppen för detta smyckesvarumärke är främst kvinnor i åldern 25-45 år, som uppskattar hantverksskicklighet, söker unika, tidlösa smycken och värdesätter äkthet.

Sarah diskuterar sin förmåga att hantera sökordsforskning och SEO-krav för webbplatsens innehåll, med tanke på Marks begränsade forskning inom detta område. De tar också upp vikten av en överenskommen tidslinje och antalet revideringsrundor för att säkerställa att innehållet överensstämmer med varumärkets vision och mål.

Mark uttrycker sin iver att arbeta med Sarah och litar på hennes expertis för att skapa innehåll som resonerar med varumärkets målgrupp och uppdrag. Mötet avslutas med att Sarah lovar att ta fram ett förslag som beskriver projektets omfattning, tidslinje och prissättning, vilket är startskottet för den kreativa process som väntar.

Rollspel

Karaktärer
Sarah: Innehållsförfattare
Mark: Kund

Scenen: Ett mysigt café där Sarah och Mark har träffats för att diskutera innehållet i Marks nya webbplats.

Sarah: (smuttar på sitt kaffe) Tack för att du ville träffa mig, Mark. Jag ser fram emot att hjälpa dig med innehållet på din webbplats. Kan du berätta mer om ditt projekt och vad du letar efter?

Mark: (ler) Självklart, Sarah. Jag lanserar en ny e-handelsplattform för handgjorda smycken, och jag vill att webbplatsen ska återspegla våra produkters unika karaktär och kvalitet. Det är viktigt att innehållet sticker ut.

Sarah: (nods) (nickar) Det låter som ett fantastiskt projekt! Kan du ge mig lite mer information? Vad är ditt varumärkes uppdrag, vision och värderingar? Har du någon särskild ton eller stil i åtanke för innehållet?

Mark: Vi behöver allt. Produktbeskrivningar som lyfter fram de material som används och historien bakom varje smycke. En blogg där vi delar med oss av våra hantverkares berättelser, tips om smyckeskötsel och de senaste trenderna. Och en om-sida som berättar om vårt varumärkes resa.

Sarah: skriver ner anteckningar) Perfekt. Låt oss diskutera målgruppen. Vilka är dina idealkunder och vilka problem eller behov löser ditt smycke?

Mark: Vår målgrupp är främst kvinnor i åldern 25-45 år som uppskattar hantverksskicklighet och unika, tidlösa smycken. De värdesätter äkthet och söker meningsfulla smycken som passar olika tillfällen.

Sarah: Utmärkt. Har du gjort någon sökordsforskning eller SEO-krav för din webbplats, eller vill du att jag ska hantera den aspekten också?

Mark: Jag har inte gjort mycket forskning på den fronten. Jag skulle uppskatta din expertis när det gäller att införliva SEO-vänligt innehåll för att förbättra vår synlighet i sökmotorerna.

Sarah: Inga problem. Slutligen, har du några specifika deadlines i åtanke för innehållet, och hur skulle du vilja hantera revideringar?

Mark: Vi siktar på att lansera webbplatsen om tre månader, så vi behöver ha innehållet klart i god tid. När det gäller revideringar, låt oss diskutera ett rimligt antal rundor för att säkerställa att vi får det perfekta innehållet.

Sarah: ler) Tack för att du delar med dig av alla dessa detaljer, Mark. Jag ser fram emot att arbeta med det här projektet tillsammans med dig. Jag ska ta fram ett förslag som beskriver omfattning, tidslinje och prissättning, så kan vi ta det därifrån.

Mark: Jag uppskattar din hjälp, Sarah. Jag ser fram emot att se ditt förslag och arbeta tillsammans för att ge liv åt vårt varumärkes historia.

(De avslutar sitt möte och ser båda fram emot den kreativa process som väntar).

Bedömning

 1. Vad är det primära syftet med relationsmarknadsföring?
 2. Personlig marknadsföring syftar till att skapa interaktioner som känns som:
 3. Vilken är den viktigaste fördelen med ett starkt kundengagemang för företag?
 4. Brand storytelling är en marknadsföringsstrategi som:
 5. Engagemang i sociala medier handlar om att skapa väl genomarbetat innehåll som når fram till moderna konsumenter.
 6. Vad mäter KPI:n för konverteringsgrad inom digital marknadsföring?
 7. Vad är syftet med A/B-testning inom marknadsanalys?
 8. Vilken plattform för sociala medier är känd för försvunna foto- och videomeddelanden, augmented reality-filter och Stories?
 9. Vad är det främsta målet med Thought Leadership i den digitala tidsåldern?
 10. Vad är strategin för att dela in kunder i olika grupper baserat på demografi, beteenden och preferenser för att skräddarsy marknadsföringsinsatser mer exakt?
 11. Vad är den viktigaste komponenten i marketing automation som handlar om att guida potentiella kunder genom kundresan med hjälp av automatiserade e-postmeddelanden och interaktioner?
 12. Vad är termen för den marknadsföringsstrategi som kretsar kring att utforma minnesvärda och interaktiva möten för att på djupet engagera kunderna i varumärket?