Självförvaltning

Målen för enheten ”Grundläggande principer för självhantering” kan variera beroende på det specifika sammanhanget. Några gemensamma mål för denna enhet inkluderar dock:

 • Förståelse och utveckling av självkännedom: att hjälpa individer att förstå sina egna styrkor, svagheter, värderingar och mål. Uppmuntra till reflektion och självutvärdering för att främja självkännedom.
 • Sätta upp och uppnå mål: lära individer hur man sätter upp meningsfulla och uppnåeliga mål, både kortsiktiga och långsiktiga.
 • Tidshantering och prioritering: hjälpa individer att förbättra sin tidshantering och förmåga att prioritera uppgifter.
 • Skapa och upprätthålla motivation: att utforska olika motivationsteorier och tekniker.
 • Utveckla självdisciplin och återhämtningsförmåga: hjälpa individer att utveckla självdisciplin och återhämtningsförmåga för att kunna hålla fast vid sina mål och övervinna motgångar.
 • Förbättra förmågan att fatta beslut och lösa problem: förbättra individens förmåga att fatta effektiva beslut och lösa problem.

Sammantaget är syftet med enheten ”Grundläggande principer för självhantering” att ge individer möjlighet att ta kontroll över sina egna liv, fatta välgrundade beslut, sätta upp och uppnå mål samt utveckla de färdigheter som krävs för personlig och yrkesmässig framgång.

Inlärningsmål

 • I enheten ”Grundläggande principer för självhantering” kommer individer sannolikt att lära sig olika färdigheter och principer relaterade till att hantera sitt eget beteende, sin tid och sina känslor.
 • Att sätta upp mål: Deltagarna kan förstå vikten av att sätta upp tydliga och specifika mål och processen att skapa uppnåeliga handlingsplaner för att nå dessa mål..
 • Tidshantering: De kan lära sig tekniker och strategier för att effektivt hantera sin tid, organisera uppgifter, prioritera aktiviteter och undvika vanliga vanor som slösar bort tid.
 • Emotionell intelligens: begreppet emotionell intelligens, inklusive att förstå och hantera sina egna känslor, utveckla empati och social medvetenhet samt förbättra sin förmåga till interpersonell kommunikation.
 • Problemlösning: utveckla förmågan att lösa problem, t.ex. genom att identifiera problem, analysera möjliga lösningar och genomföra effektiva strategier för att övervinna hinder.

Introduktion till självförvaltning

Självförvaltning innebär att man tar ansvar för sina egna handlingar, beslut och beteenden. Det innebär att sätta upp mål, prioritera uppgifter och organisera tiden effektivt för att uppnå önskade resultat. Självstyrning innebär också att man följer sina framsteg, gör justeringar när det behövs och håller sig fokuserad och motiverad för att utföra uppgifter och övervinna hinder.

Framgångsrik självhantering kräver disciplin, självkännedom och effektiv planering. Genom att vara proaktiva och ta ansvar för våra egna liv kan vi maximera produktiviteten och minimera stressen. Det ger oss möjlighet att göra medvetna val och ta kontroll över vårt eget öde.

Självhantering är inte bara bra i privatlivet utan är också en viktig färdighet i yrkeslivet. Arbetsgivare värdesätter personer som kan arbeta självständigt, hålla deadlines och hantera sitt eget ansvar. Det visar att man är kapabel att vara ansvarsfull, pålitlig och produktiv.

I denna snabba och krävande värld blir det ännu viktigare att kunna hantera sig själv. Med en mängd distraktioner och konkurrerande krav på vår tid och uppmärksamhet är förmågan att effektivt hantera sig själv avgörande för att uppnå personlig och yrkesmässig framgång.

Så oavsett om du är yrkesverksam eller en privatperson som vill utvecklas på det personliga planet, kan du förbättra din effektivitet, ditt välbefinnande och din framgång avsevärt genom att behärska konsten att leda dig själv.

Fastställa realistiska mål, prioriteringar och standarder.

Att sätta upp realistiska mål, prioriteringar och standarder är avgörande för en effektiv självförvaltning. Här följer en beskrivning av var och en av dem:

Fastställande av realistiska mål

Detta innebär att du definierar specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna (SMART) mål för dig själv. Realistiska mål är sådana som ligger inom ramen för din förmåga och dina resurser. De bör ta hänsyn till dina styrkor, svagheter och tillgängliga möjligheter. Genom att sätta upp realistiska mål kan du fokusera dina ansträngningar och följa upp dina framsteg på ett effektivt sätt.

Prioriteringar

Prioritising involves determining the importance and urgency of tasks or goals. It helps you allocate your time, energy, and resources to the most important activities. Prioritising prevents you from being overwhelmed and allows you to focus on what matters most in a given situation. It requires evaluating tasks based on their potential impact and aligning them with your objectives.

For instance, if you have multiple deadlines approaching, prioritising can help you identify which tasks need immediate attention and which can be addressed later.

Fastställande av standarder

Setting standards involves establishing expectations and guidelines for yourself. It provides a benchmark against which you can assess your performance and progress. Standards can be personal, professional, or based on specific criteria. They help maintain consistency, quality, and accountability in your actions and decisions.

Scenarier

Scenario: Självhantering under en distansarbetsdag

Emily är en ung yrkesmänniska som nyligen övergick till distansarbete. Hon har nu större flexibilitet när det gäller att hantera sin tid och sina uppgifter, men hon känner också ett behov av att skapa effektiva strategier för självhantering för att hålla sig på rätt spår och upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv. Nedan följer ett scenario som beskriver Emilys självhanteringsstrategi under en typisk distansarbetsdag.

Morning:

Emily börjar sin dag med att sätta upp tydliga mål och prioriteringar för dagen. Hon identifierar de viktigaste uppgifterna som måste slutföras och skriver ner dem i sin kalender.

Hon sätter upp specifika tidsramar för varje uppgift för att se till att hon håller fokus och undviker multitasking.

Emily skapar en särskild arbetsyta hemma, borta från alla distraktioner. Hon ställer in sitt skrivbord med alla nödvändiga verktyg och material som hon kommer att behöva under dagen.

Hon sätter gränser och meddelar sina kollegor om sin tillgänglighet, låter dem veta vilka arbetstider hon föredrar och när hon kommer att ta rast.

På förmiddagen::

Emily börjar arbeta med sin första prioriterade uppgift och använder tekniker som Pomodoro-tekniken för att behålla fokus och undvika utbrändhet. Hon ställer in en timer för 25 minuters fokuserat arbete, följt av en 5-minuters paus.

Under sina pauser sträcker Emily på sig, tar en kort promenad utomhus eller gör andningsövningar för att friska upp sinnet och ladda batterierna.

Lunchtid:

Emily tar en ordentlig lunchrast, på avstånd från sin arbetsplats. Hon lagar en hälsosam måltid eller tar en promenad för att få lite frisk luft. Pausen hjälper henne att slappna av och återhämta sig, vilket förebygger utmattning och ökar produktiviteten på eftermiddagen.

Eftermiddag:

Emily tar sig an sina återstående uppgifter systematiskt och ser till att hon håller sina tidsfrister och håller en hög kvalitet.

När hon arbetar minimerar hon distraktioner genom att stänga av aviseringar från sociala medier och tillfälligt inaktivera icke arbetsrelaterade applikationer på sin telefon.

Om det uppstår oväntade distraktioner eller avbrott anpassar Emily sitt schema och ändrar sina prioriteringar därefter.

Slut på arbetsdagen:

Emily går igenom sina framsteg och reflekterar över vad hon har åstadkommit under dagen. Hon uppdaterar sin att göra-lista för nästa dag och ser till att alla ofullständiga uppgifter förs över och att nya prioriteringar inkluderas.

Hon tar några minuter för att koppla av, ägna sig åt en hobby eller umgås med nära och kära, och separerar sitt arbetsliv från sitt privatliv.

Kvällen:

Emily använder kvällarna till personlig utveckling och egenvård. Hon kan ägna sig åt aktiviteter som att läsa, träna eller ägna sig åt hobbyer som intresserar henne.

Innan hon går till sängs ser hon till att hennes arbetsyta är organiserad och redo för nästa dag. Detta skapar förutsättningar för en fräsch och produktiv start på morgonen.

Genom effektiv självhantering och strukturerade rutiner lyckas Emily bibehålla sin produktivitet när hon arbetar på distans. Hon uppnår en sund balans mellan arbete och fritid och förebygger utbrändhet genom att ta pauser, sätta gränser och ägna sig åt egenvård.

Rollspel

Karaktärer
Coach: Coach
Gigger: Kund

Scen: En Gigger kämpar med tidshantering och förhalning och vänder sig till en coach för att få hjälp.

Coach: Hej, vad kan jag hjälpa dig med?

Gigger: Jag har problem med att hantera min tid och hålla koll på mina uppgifter. Jag förhalar hela tiden och sedan slutar det med att jag stressar för att bli klar med allt i sista minuten.

Coach: Det är jättebra att du inser problemet och vill göra något åt det. Låt oss börja med att prata om några strategier som kan hjälpa dig att hantera din tid bättre. Har du försökt göra ett schema eller en att göra-lista?

Gigger: Ja, jag har försökt det, men det verkar inte fungera för mig.

Coach: Okej, vad sägs om att dela upp dina uppgifter i mindre, mer hanterbara delar? På så sätt känns det inte så överväldigande och du kan göra små framsteg varje dag.

Gigger: Hmm, det skulle kunna fungera. Men tänk om jag fortfarande känner för att förhala?

Coach: En sak som kan hjälpa mot förhalning är att sätta upp specifika mål och deadlines för dig själv. Om du t.ex. har ett stort projekt som ska vara klart om två veckor kan du sätta som mål att det första utkastet ska vara klart i slutet av den första veckan. På så sätt har du ett konkret mål att arbeta mot.

Gigger: Okej, jag förstår. Vad mer kan jag göra?

Coach: En annan bra strategi är att eliminera distraktioner så mycket som möjligt. Stäng till exempel av din telefon eller aviseringar från sociala medier medan du arbetar, så att du inte frestas att kolla dem var och varannan minut.

Gigger: Det är en bra idé. Jag ska försöka med det.

Coach: Jättebra. Kom ihåg att självhantering kräver övning och uthållighet. Men om du fortsätter att arbeta med det kommer du att börja se förbättringar. Lycka till!

Självutvärdering

1.Tidsplanering:

 • a) På en skala från 1-10, hur bra är du på att prioritera dina uppgifter och aktiviteter?
 • b) Hur ofta sätter du upp specifika mål och deadlines för dig själv?
 • c) Blir du ofta distraherad eller tycker att det är svårt att hålla fokus på dina uppgifter?

2.Emotionell självreglering:

 • a) Hur effektivt hanterar du stress i ditt dagliga liv?
 • b) På en skala från 1-10, hur väl hanterar du dina känslor i utmanande situationer?
 • c) Kan du snabbt återhämta dig efter motgångar eller misslyckanden?

3.Planering och organisation:

 • a) Hur ofta gör du dagliga eller veckovisa planer för att hålla dig organiserad?
 • b) På en skala från 1-10, hur väl hanterar du dina känslor i utmanande situationer?
 • c) Kan du upprätthålla en ren och stökig arbetsmiljö?

Personlig målsättning:

 • a) Hur ofta sätter du upp personliga mål för att förbättra dig själv?
 • b) Bryter du ner dina mål i mindre, uppnåeliga steg?
 • c) Kan du förbli motiverad och engagerad i dina mål?

4.Anpassningsförmåga och flexibilitet:

 • a) Hur bra är du på att hantera oväntade förändringar eller osäkerhetsfaktorer?
 • b) Är du öppen för nya idéer, feedback och förslag från andra?
 • c) Hur ofta uppdaterar ni era strategier eller planer för att ta hänsyn till förändrade omständigheter?

5.Självreflektion och självmedvetenhet:

 • a) Hur ofta reflekterar du över dina styrkor och svagheter?
 • b) Är du medveten om dina egna fördomar, begränsande övertygelser eller negativa självprat?
 • c) Söker du aktivt feedback från andra för att få insikt i ditt eget beteende och dina prestationer?

6.Delegering av uppgifter och lagarbete:

 • a) Hur bekväm är du med att delegera uppgifter till andra?
 • b) Har du förtroende för och samarbetar effektivt med teammedlemmar?
 • c) Kan du balansera din arbetsbelastning och hantera din tid när du arbetar i ett team?

Dessa frågor är avsedda att hjälpa dig att bedöma dina färdigheter i självhantering och identifiera områden som kan förbättras. Ärlig reflektion och utvärdering gör det möjligt att bättre förstå styrkor och svagheter i självförvaltningen.